Į pradžią Svetainės medis El.paštas

Ekonomika


Trumpa 2007/2008 m. Lenkijos ekonominės raidos apžvalga

 

 I. Lenkijos makroekonomikos apžvalga.

BVP. Lenkijos ūkis išlieka klestėjimo etape. 2007 m. Lenkijos ekonominis augimas siekė 6,6% (7,3% I kv., 6,4% II kv., 6,4% III kv. ir 6,0% IV kv.) 2008 m. I pus. Lenkijos BVP padidėjo 6,0% (6,1% I kv. ir 5,9% II kv.) Pagrindiniai ūkio augimo veiksniai išlieka vidaus paklausos (13,3% 2008 . I pus., 15,6 2007 m. I pus), pramonės (8,5% 2008 m. I pus., 10,7% 2007 m. I pus.), statybos (18,2% 2008 . I pus., 30,0% 2007 m. I pus), investicijų (15,1% 2008 . I pus., 22% 2007 m.) augimas.

BVP struktūra pagal veiklos sritis (2006m. duomenimis):

64 % - paslaugos

31 % - pramonė

5 % - žemės ūkis     

Infliacija. Dėl spartaus Lenkijos ekonominio ir atlyginimų augimo infliacijos rodiklis 2007 m. neviršijo 2,5%, nors maisto ir nealkoholinių gėrimų kainų ūktelėjimas metų pabaigoje „iškėlė“ infliaciją ir gruodžio mėn. kainų didėjimas sudarė 4,0%. 2008m. sausio-liepos mėn. Lenkijoje metinis infliacijos vidurkis buvo 4,3%. Ekonomikos ekspertų nuomone, augančio infliacijos lygio pagrindinės priežastys - tai greitėjanti maisto prekių ir nealkoholinių gėrimų kainų dinamika, kuri minėtame laikotarpyje pabrango 7,3%, būsto nuomos (7,7%), energijos (7,4%)

Darbo rinka. Po paskutinių penkerių metų, kai nedarbo lygis siekė 18-20 %, 2008 m. birželio mėn. nedarbo lygis sumažėjo iki 9,6% (2007 m. gruodis – 11,4 %). Nedarbo lygis pastoviai mažėja dėl itin palankios konjunktūros perdirbamojoje pramonėje, prekybos bei remonto paslaugų srityje, transporto, sandėliavimo ir susisiekimo paslaugų srityse. Padėtį darbo rinkoje be abejo įtakojo ir didėjantis emigrantų srautas. Preliminariais duomenis užsienyje dirba apie 2 mln. Lenkijos piliečių. Apklausos rodo, kad daugiau kaip 10 % darbdavių Lenkijoje susiduria su sunkumais, ieškant kvalifikuotų darbuotojų. Lenkijos ūkio augimas, verslo plėtra bei galimybės įsidarbinti ES valstybėse, teigiamai veikė nedarbo situaciją darbo rinkoje. Analitikų prognozėmis, 2008 m. nedarbas Lenkijoje neturėtų viršyti 10%.

GUS duomenimis, vidutinis atlyginimas 2008 liepos mėnesį valstybės įmonėse ir administracijoje buvo 3873 zl. Pramonės sektoriuje vidutinis atlyginimas siekė 3228 zl. Per paskutinius 12 mėnesių atlyginimai kilo 11,7% privačiame sektoriuje ir 14,8% valstybiniame sektoriuje.

Valstybės finansai. Lenkijos biudžeto deficitas 2007 m. sudarė 16,917 mlrd. zl. ir buvo kur kas mažesnis lyginti su 2006 m. (25,1 mlrd. zl.) 2007 m. deficitas sudarė 56,4% Lenkijos vyriausybės planuoto metinio biudžeto deficito.

2008 I pus. valstybės biudžeto pajamos sudarė 127,6 mlrd. zl. (45,3% planuojamų), o išlaidos 131 mlrd. zl. (42,4% planuojamų). Pajamų buvo 10,6% daugiau negu analogiškame laikotarpyje 2007 m., o išlaidų – 10,1 %.

Š.m. birželio mėn. biudžeto deficitas metinėje perspektyvoje peržengė 4,6% BVP ribą ir tuo pačiu buvo blogiausiu rezultatu nuo 2001 m. Vadovaujantis š.m. kovo mėn. atnaujintu Lenkijos konvergencijos planu,

siekiama sumažinti fiskalinio deficito santykį su BVP iki 1% jau 2010 m, tuo pačiu Mastrichto kriterijai bus tenkinami Lenkijoje jau 2009 m. Nuoseklus finansinio deficito apribojimas bei palanki konjunktūra lems valstybės skolos sumažinimą iš 47,6% 2006 m. iki 42,3% 2010 m.

Kai kurių ekonomikos ekspertų vertinimu Lenkija bendrą ES valiutą-eurą galės įsivesti ne anksčiau kaip 2012 m.

Pinigų politika. 2007 m. palūkanų norma Lenkijoje buvo keičiama keturis kartus, sekančius keturis kartus palūkanų norma buvo keliama 2008 m. I pusėse (sausio, vasario, kovo ir birželio mėn.) kiekvieną kartą didinant 0,25 proc. punkto. Šių pakitimų pasekme, nuo š.m. birželio 26 d. Lenkijos centrinio banko palūkanų norma yra 6,0%. Pinigų politikos griežtinimą lėmė pagrindinai infliacijos įsivyravimas.

II. Lenkijos užsienio prekyba.

Lenkijos centrinio banko negalutiniai duomenimis, Lenkijos eksporto apimtys 2008 m. I pus. išaugo 20,9% lyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2007 m. ir siekė 60,827 mlrd. eurų. Tuo pačiu importas 2008 m. I pus. augo 21,5% ir sudarė 67,665 mlrd. eurų. Didesni importo negu eksporto augimo tempai nulėmė prekybos deficito padidėjimą iki 6,836 mlrd. eurų (1,4 mlrd. eurų daugiau negu tokiam pačiam laikotarpy 2007 m.)

 Pagrindinės Lenkijos eksporto rinkos (2008 m. I pus. duomenimis):

1. Vokietija 25,04 %

2. Prancūzija 6,42 %

3. Italija 6,11 %

4. Jungtinė Karalystė 5,71 %

5. Čekija 5,51 %

6. Rusija 5,12 %

(...)

17. Lietuva 1,58 %

Pagrindinės Lenkijos importo rinkos (2008 m. I pus. duomenimis):

1. Vokietija 23,48 %

2. Rusija 10,02 %

3. Kinija 7,27 %

4. Italija 6,58 %

5. Prancūzija 5,00 %

6. Čekija 3,66 %

(...)

26. Lietuva 0,59 %

 

Lenkijos eksporto struktūra pagal prekes (2007 m. sausio-rugpjūčio mėn. duomenimis):

41,26 % – mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įrenginiai,

13,88 % – netaurieji metalai ir jų netauriųjų metalų dirbiniai,

11,66 % – chemijos pramonės produktai,

9,71 % – žemės ūkio ir maisto produktai,

5,69 % – medžio ir popieriaus pramonės produktai,

4,19 % – mineraliniai produktai,

3,86 % – lengvosios pramonės produktai,

2,93 % – keramikos dirbiniai,

0,37 % – oda ir odos gaminiai,

6,46 % – įvairūs produktai.

 

Lenkijos importo struktūra pagal prekes (2007 m. sausio-rugpjūčio mėn. duomenimis):

37,25 % – mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įrenginiai,

16,94 % – chemijos pramonės produktai,

13,30 % – netaurieji metalai ir jų netauriųjų metalų dirbiniai,

10,68 % – mineraliniai produktai,

6,65 % – žemės ūkio ir maisto produktai,

4,88 % – lengvosios pramonės produktai,

3,80 % – medžio ir popieriaus pramonės produktai,

1,77 % – keramikos dirbiniai,

0,69 % – oda ir odos gaminiai,

4,04 % – įvairūs produktai.

Pagal užsienio prekybos apyvartą tarp Lenkijos užsienio prekybos partnerių Lietuva užima 22 vietą, o tarp Lietuvos užsienio prekybos parnerių Lenkija užima 3 vietą.

Užsienio prekybos dinamika ir toliau pozityviai veikia Lenkijos ekonominį augimą. Ekspertų vertinimu, nepaisant zloto kurso stiprėjimo, pastebėtino ir 2008 m. I pus., užsienio prekybos dinamika turėtų būti panaši kaip 2006 ir 2007 m.

Analitikų prognozėmis, 2008 m. Lenkijos eksportas sieks 112,9 mlrd. eurų, o importas 131,2 mlrd. eurų. Neigiamas prekybos balansas šiais metais neženkliai sumažės iki -18,3 mlrd. eurų.

III. Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Lenkijoje.

2007 m. tiesioginės užsienio investicijos Lenkijoje, kaip ir buvo prognozuojama, peržengė 12 mlrd. eurų ribą ir išaugo iki 12,834 mlrd. eurų., t.y. 887 mln. eurų daugiau negu 2006 m. Analitikų išskaičiavimais, TUI 2008 m. gali pasiekti net 15,5 mlrd. eurų. Kaip informuoja Lenkijos centrinis bankas, 87,9% užsienio investicijų minėtame laikotarpy buvo iš ES šalių.

Nuo Lenkijos ekonomikos transformacijos pradžios bendrai pritraukta virš 95 mlrd. USD tiesioginių užsienio investicijų (Lenkijos Užsienio investicijų ir informacijos agentūra skaičiuoja TUI ne mažesnes nei 1 mln. USD). Vienam gyventojui Lenkijoje tenka 380 USD tiesioginių užsienio investicijų.

85,3% visų investicijų 2007 m. sudarė ES šalys, pagrindinai Prancūzija, Vokietija, Austrija, Italija, Švedija, o tarp šalių nepriklausančių ES daugiausia investavo JAV, Olandijos Antilų, Pietų Korėjos ir Japonijos rezidentai.

TUI Lenkijoje pasiskirstymas pagal ūkinės veiklos sritis (2007 m.):

20,0 % - perdirbimo pramonė,

19,8 % - nekilnojamas turtas, informatika, likusios paslaugos susijusios su ūkine veikla

15,3 % - finansinis tarpininkavimas,

11,9 % - prekyba ir taisymai,

9,4 % - transportas ir ryšiai,

23,6 % - likusios

Tiesioginės Lietuvos investicijos Lenkijoje 2007 m. spalio 1 d. sudarė apie 100,8 mln. eurų. Šiuo metu Lenkijos rinkoje veikia apie 20 Lietuvos kapitalo įmonių, žinomų Lietuvos ambasadai Lenkijoje.

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________

Paruošė: LR ambasada Lenkijoje, remiantis Lenkijos ūkio ministerijos, Lenkijos nacionalinio banko, Lenkijos finansų ministerijos, Lenkijos strateginių studijų centro duomenimis.

 


Kontaktinė informacijaLR AMBASADA LENKIJOS RESPUBLIKOJE
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. (48 22) 625 33 68
Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl


LR GENERALINIS KONSULATAS VARŠUVOJE
Al. Ujazdowskie 12,
00-225 Varšuva, Lenkija
Tel.: (48 22) 635 97 94
Fax.: (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl


KOMERCIJOS ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12
00-478 Varšuva,Lenkija
Tel: (48 22) 696 01 40
(48 22) 696 01 42
Faks: (48 22) 745 05 95
komercija@lietuva.pl


TRANSPORTO ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12
00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. +48 (22) 745 15 70
Faksas: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl


KULTŪROS ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. (48 22) 696 72 80;
(48 22) 745 05 93
Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl


LIETUVOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Varšuva, Lenkija
Tel.:(48 22) 696 98 15
Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

© www.lietuva.pl