Į pradžią Svetainės medis El.paštas

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas


 

LIETUVOS RYŠIAI SU LENKIJA

LR ir Lenkijos diplomatiniai santykiai Lenkija 1991 m. rugpjūčio 26 d. pripažino Lietuvos nepriklausomybę, abiejų valstybių diplomatiniai santykiai atkurti 1991 m. rugsėjo 5 d.

Diplomatinis atstovavimas iš Lietuvos pusės LR ambasada Varšuvoje. J.E. Ambasadorius Egidijus Meilūnas

Diplomatinis atstovavimas iš Lenkijos pusės Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje. J.E. Ambasadorius Janusz Skolimovski.

Garbės konsulai Lietuvos Garbės konsulas Katovicuose Jerzy Wcislo. Lietuvos Garbės konsulas Torūnėje Jerzy Bankowski. Lietuvos Garbės konsulas Poznanėje Benedykt Dubski. Lietuvos Garbės konsulas Gdanske Jozef Poltrok. Lietuvos Garbės konsulas Ščecine Wieslaw Wierzchos.

Institucinis dvišalio bendradarbiavimo pagrindas

Siekiant užtikrinti efektyvesnį šalių bendradarbiavimą bei paspartinti dvišalių projektų įgyvendinimą, 1997 m. įkurtos trys bendros institucijos:

Lietuvos ir Lenkijos Prezidentų Konsultacinis Komitetas;

Lietuvos ir Lenkijos Seimų narių Asamblėja;

Lietuvos ir Lenkijos Vyriausybių Bendradarbiavimo Taryba.

Bendrų institucijų posėdžiai vyksta paprastai 2 kartus per metus.

 Karinis bendradarbiavimas

 Svarbiausiu dabar vykdomu Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo gynybos srityje projektu ir toliau lieka bendro karinio dalinio LITPOLBAT tarptautiniam saugumui ir taikai palaikyti vystymas. LITPOLBAT yra vienintelis Lietuvos Respublikos karinis vienetas su NATO valstybe. Jis sukurtas Lietuvos Alytaus motorizuoto pėstininkų bataliono ir vieno iš Lenkijos 15 mechanizuotos divizijos 4 brigados batalionų pagrindu. Štabas yra Orzysz vietovėje Lenkijoje.

Nuo 1999 m. rugsėjo mėn. Lietuvos kariuomenės specialiosios paskirties būrys Lenkijos bataliono sudėtyje dalyvauja NATO vadovaujamoje operacijoje “Joint Guardian” Kosove, KFOR pajėgų sudėtyje. Lietuvos kariai kartu su Lenkijos karinėmis pajėgomis dalyvauja taikos palaikymo operacijoje Irake.

Kasmet, remiantis 2000 m. liepos 15 d. pasirašytu protokolu dėl dvišalio bendradarbiavimo, 4 Lietuvos karininkai studijuoja Lenkijos karinio mokymo institucijose (Varšuvos Nacionalinėje gynybos akademijoje, Vroclavo Karo akademijoje ir kt.)

Įvairaus lygio dvišalių susitikimų metu Lenkijos Gynybos ministerija dalinasi su Lietuva NATO dokumentų rengimo klausimais bei įgyta darbo praktika pertvarkant kariuomenę pagal NATO standartus.

Lietuva įsijungė į trišalio Danijos, Vokietijos ir Lenkijos gynybinio bendradarbiavimo veiklą.

 

Dvišalės Lietuvos-Lenkijos sutartys

Konsulinė konvencija tarp Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos (Vilnius, 1992.01.13; įsigaliojo 1993.12.15)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės tarptautinių pervežimų automobiliais sutartis (Ščecinas, 1992.03.18; įsigaliojo 1992.11.27)

 Letuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės Sutartis Dėl geležinkelių susisiekimo per valstybinę sieną (Šeštokai, 1992.07.07; įsigaliojo 1993.01.03)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl sienos perėjimo punktų (Varšuva, 1992.08.12; įsigaliojo 1992.12.01)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl judėjimo per Aradnikų - Lazdijų sienos perėjimo punktą išplėtimo, praleidžiant sunkvežimius, kurių leidžiama bendroji masė yra iki 7,5 t., išskyrus pavojingus krovinius, kuriems reikalinga veterinarinė ir fitosanitarinė kontrolė (įsigaliojo 2004.05.21)

 Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos (Varšuva, 1992.09.28; įsigaliojo 1993.08.06)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės civilinio oro susisiekimo sutartis (Vilnius, 1992.10.27; įsigaliojo 1993.01.26)

 Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose (Varšuva, 1993.01.26; įsigaliojo 1993.10.18)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bevizio važiavimo (Vilnius, 1993.05.07; įsigaliojo 1993.07.07)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl eismo per Kalvarijos-Budzinskos sienos perėjimo punktą išplėtimo (Vilnius, 1993.12.30; įsigaliojo 1993.12.31)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo (Varšuva, 1994.01.20; įsigaliojo 1994.07.19)

 Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis (Vilnius, 1994.04.26; įsigaliojo 1994.11.26)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje (Vilnius, 1995.01.30; įsigaliojo 1995.07.13)

 Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės dėl skubaus pranešimo, įvykus branduolinei avarijai, ir bendradarbiavimo branduolinio saugumo ir radiacinės saugos srityse (Varšuva, 1995.06.02; įsigaliojo 1996.12.18)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo jūrų prekybos laivininkystėje (Vilnius, 1995.09.01; įsigaliojo 1997.01.17)

 Susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl bendradarbiavimo jūrų prekybos laivininkystėje 13 straipsnio pakeitimo (įsigaliojo 2004.08.14)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo per sieną (Vilnius, 1995.09.16; įsigaliojo 1996.05.14)

 Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje (Vilnius, 1996.03.05; įsigaliojo 1998.12.23)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl apsikeičiamos įslaptintos karinės informacijos apsaugos (Alytus, 1997.02.14; įsigaliojo 1997.09.24)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl jaunimo bendradarbiavimo ir mainų (Alytus, 1997.02.14; įsigaliojo 1997.12.01)

 Susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos Prezidentų Konsultacinio Komiteto įsteigimo (Varšuva, 1997.06.19; įsigaliojo 1997.06.19)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendro karinio dalinio sudarymo tarptautiniam saugumui ir taikai palaikyti bei atkurti (Trakai, 1997.06.25; įsigaliojo 1997.12.03)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo turizmo srityje (Vilnius, 1997.09.14; įsigaliojo 2001.10.02)

 Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo, atliekant asmenų, prekių ir transporto priemonių, vykstančių per Lietuvos ir Lenkijos valstybės sieną keliais ir geležinkeliais, kontrolę (Vilnius, 1997.09.14; įsigaliojo 2002.08.08)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas įsteigti sienos perėjimo punktus Kapčiamiestis - Berznykas ir Varteliai – Vižainis (įsigaliojo 1997.12.24)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl asmenų perdavimo ir priėmimo (Varšuva, 1998.07.13; įsigaliojo 2000.01.08)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse (Vilnius, 1998.12.17; įsigaliojo 2000.01.05)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl žemės sklypo suteikimo nuosavybėn neatlygintinai (Varšuva, 1999.03.19; įsigaliojo 1999.03.19)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl konsulinės pagalbos Maroko Karalystėje    (įsigaliojo 2000.09.09)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl konsulinės pagalbos Tuniso Respublikoje (įsigaliojo 2000.09.09)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl konsulinės pagalbos Alžyro Liaudies Demokratinėje Respublikoje (įsigaliojo 2000.09.09)

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais sunkiais nusikaltimais sutartis (Varšuva, 2000.04.04; įsigaliojo 2001.11.10)

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos įvykus katastrofoms, gaivalinėms nelaimėms bei kitiems ypatingiems atsitikimams (Varšuva, 2000.04.04; įsigaliojo 2003.08.01)

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo gynybos srityje (Vilnius, 2001.02.05; įsigaliojo  2001.11.04 

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste įgyvendinimo (Varšuva, 2004.05.27; įsigaliojo 2004.05.27)

           


Kontaktinė informacijaLR AMBASADA LENKIJOS RESPUBLIKOJE
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. (48 22) 625 33 68
Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl


LR GENERALINIS KONSULATAS VARŠUVOJE
Al. Ujazdowskie 12,
00-225 Varšuva, Lenkija
Tel.: (48 22) 635 97 94
Fax.: (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl


KOMERCIJOS ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12
00-478 Varšuva,Lenkija
Tel: (48 22) 696 01 40
(48 22) 696 01 42
Faks: (48 22) 745 05 95
komercija@lietuva.pl


TRANSPORTO ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12
00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. +48 (22) 745 15 70
Faksas: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl


KULTŪROS ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. (48 22) 696 72 80;
(48 22) 745 05 93
Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl


LIETUVOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Varšuva, Lenkija
Tel.:(48 22) 696 98 15
Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

© www.lietuva.pl