Į pradžią Svetainės medis El.paštas

LR pilietybė ir pasai


Pilietybė

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 312 ,,Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo taisyklių ir prisiekimo Lietuvos Respublikai taisyklių patvirtinimo”.

Išsamią informaciją apie Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą, suteikimą, išsaugojimą, netekimą, atsisakymą, grąžinimą rasite Migracijos departamento prie LR VRM svetaineje www.migracija.lt

Paso išdavimas/ Paso keitimas

 Prašymą pakeisti pasą per LR Generalinį konsulatą Varšuvoje gali LR piliečiai, gyvenantys Lenkijos Respublikoje, nustatyta tvarka deklaravę išvykimą iš Lietuvos (žr. „Gyvenamosios vietos deklaravimas“).  Jei deklaruoti išvykimo iš Lietuvos nepageidaujate, dokumentus dėl paso išdavimo galėsite pateikti tik Lietuvoje.

 LR pasui išduoti (pakeisti) LR Generaliniam konsulatui Varšuvoje pateikiami šie dokumentai.

 1. Užpildytas nustatytos formos prašymas pakeisti pasą (išduodamas Generaliniame konsulate).

Prašymo negalima lankstyti, jis pildomas tik didžiosiomis spausdintomis raidėmis.

Grafoje “Piliečio parašas” pasirašoma LR konsulinio pareigūno akivaizdoje juodos spalvos rašikliu, parašas neturi liesti geltonų rėmelių. Pilietis, kuriam sukakę 14 metų, pasirašo pats.

Grafa 7a nepildoma.

Prašymą išduoti (pakeisti) pasą piliečiui iki 18 metų pildo ir pateikia:  

- vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas);

- pats vaikas, jeigu jam yra sukakę 16 metų ir jis pateikia atskirą vieno iš tėvų (įtėvių) ar globėjo (rūpintojo) prašymą išduoti (pakeisti) vaikui pasą, kuriame vieno iš tėvų (įtėvių) ar globėjo (rūpintojo) parašas patvirtintas notaro arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno. 

Jeigu vaiko tėvai išsituokę, prašymą išduoti (pakeisti) pasą piliečiui iki 18 metų pildo ir pateikia:

- tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo);

- pats vaikas, jeigu jam yra sukakę 16 metų ir jis kartu pateikia atskirą notaro patvirtintą to iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena, prašymą išduoti vaikui pasą.

Vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena, parašo atskirame prašyme išduoti (pakeisti) pasą vaikui iki 18 metų tikrumą gali paliudyti ir konsulinis pareigūnas.

Pateikiant prašymą išduoti (pakeisti) pasą vaikui iki 18 metų turi dalyvauti ir vaikas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

2.1. asmens tapatybės kortelė (jeigu asmens tapatybės kortelė buvo gauta gyvenant Lietuvos Respublikoje);

2.2. Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba LR pasas. Jeigu pasas buvo prarastas, papildomai pateikiama:

2.2.1. laisvos formos pareiškimas, adresuotas LR Generaliniam konsulatui Varšuvoje, kuriame turi būti nurodyta paso praradimo data ir aplinkybės, jei atsimenate – paso duomenys, jo išdavimo data ir vieta.

2.2.2. pažyma iš policijos, kad kreipėtės dėl paso praradimo;

2.2.3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, kiti dokumentai, kurie padėtų nustatyti asmens tapatybę);

3. Teisinę padėtį Lenkijos Respublikoje patvirtinantis dokumentas:

- galiojantis leidimas laikinai gyventi Lenkijos Respublikoje;

- leidimas nuolat gyventi Lenkijos Respublikoje; 

4. 3 foto nuotraukos (atitinkančios asmens amžių, nespalvotos, viename lape, nekarpytos, padarytos iš to paties negatyvo, nominalus dydis 40X60 mm). Plačiau apie nuotraukų bendruosius ir techninius reikalavimus rasite interneto svetainėje: http://www.dokumentai.lt  

Keičiant pasą įregistravus santuoką ir pakeitus pavardę, būtina papildomai pateikti Lietuvoje išduotą santuokos liudijimą arba prašymą apskaityti santuoką (žr. „Civilinė metrikacija“)

  • Išduodant pasą vaikams, kurie jo dar neturėjo, papildomai pateikiamas Lietuvoje išduotas gimimo liudijimas arba prašymas įregistruoti vaiko gimimą (žr. „Civilinė metrikacija“).

 Generalinis konsulatas turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.

Visi dokumentai pateikiami asmeniškai.  Generaliniam konsulatui pateikiami dokumentų originalai arba notarine tvarka patvirtinti jų nuorašai.

Konsulinis mokestis už paso išdavimą – 20 eurų.

 

 PASTABOS:

Keičiant pasą Generaliniame konsulate, turimas pasas nepaimamas.                        

LR pasai spausdinami Lietuvoje, Asmens dokumentų išrašymo centre prie LR vidaus reikalų ministerijos (daugiau informacijos rasite interneto puslapyje http://www.dokumentai.lt. Į paso gaminimo laiką neįtraukiamas dokumentų persiuntimas diplomatiniu paštu į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją ir Migracijos departamentą prie LR vidaus reikalų ministerijos, taip pat laikas, reikalingas kitiems veiksmams atlikti (apskaityti santuoką, įregistruoti vaiko gimimą, įvesti duomenis apie gyvenamąją vietą užsienyje ir pan.). LR paso keitimas (išdavimas) skubos tvarka, tarpininkaujant LR diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms, nevykdomas.

Naujai išduotas pasas atsiimamas asmeniškai. Pasą gali atsiimti ir įgaliotas asmuo, pateikęs įgaliojimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atvykstant atsiimti naujai išduoto paso BŪTINA turėti senąjį pasą, kuris bus pažymėtas negaliojančiu ir grąžintas.

Daugiau informacijos apie asmens dokumentų išdavimą rasite Migracijos departamento prie LR VRM svetainėje www.migracija.lt


Kontaktinė informacijaLR AMBASADA LENKIJOS RESPUBLIKOJE
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. (48 22) 625 33 68
Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl


LR GENERALINIS KONSULATAS VARŠUVOJE
Al. Ujazdowskie 12,
00-225 Varšuva, Lenkija
Tel.: (48 22) 635 97 94
Fax.: (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl


KOMERCIJOS ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12
00-478 Varšuva,Lenkija
Tel: (48 22) 696 01 40
(48 22) 696 01 42
Faks: (48 22) 745 05 95
komercija@lietuva.pl


TRANSPORTO ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12
00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. +48 (22) 745 15 70
Faksas: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl


KULTŪROS ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. (48 22) 696 72 80;
(48 22) 745 05 93
Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl


LIETUVOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Varšuva, Lenkija
Tel.:(48 22) 696 98 15
Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

© www.lietuva.pl