Į pradžią Svetainės medis El.paštas

Patarimai vairuotojams vykstantiems per Lenkiją


Bendroji informacija.

 Kertant Lenkijos sieną privalai turėti šiuos dokumentus:

 -transporto priemonės registravimo dokumentą;

-vairuotojo pažymėjimą;

-draudimo dokumentą;

Ne Europos Sąjungos valstybių piliečiai papildomai privalo turėti:

• galiojantį pasą;

• tarptautinę vairavimo pažymą

 Transporto priemonė pervažiuojanti Lenkijos sieną turi turėti valstybės, kurioje yra priregistruota, ženklą;

***

Dvipusio eismo keliuose, kur važiuojamoji dalis ženklinimo linijomis suskirstyta į eismo juostas, visada laikykis dešinės kelio juostos, linijomis nesuskirstytuose keliuose - dešinės pusės.

 Vairuotojas ir keleiviai privalo užsegti saugos diržus, o vežami jaunesni kaip 12 metų ir žemesni kaip 150 cm ūgio vaikai turi būti vežami specialiose sėdynėse.

 Lenkijoje vairuotojas vairuodamas automobilį negali naudotis telefonu bei kitais prietaisais, kuriuos reikėtų laikyti rankoje.

 Draudžiama turėti prietaisus (lenk. antiradarus) bei kitus įrengimus, informuojančius apie greičio matavimo prietaisus.

 Nuo spalio 1 d. iki kovo 1 d. motorinių transporto priemonių vairuotojai privalo važiuoti keliais su įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis. Rūko žibintus leidžiama naudoti tik tuomet kai lyja lietus arba yra rūkas, o galines šviesas - kai matomumas sumažėja iki 50 metrų.

Lenkijoje valstybiniuose keliuose negalima naudoti dygliuotų padangų.

Prisiartinant prie autobusų stotelės vairuotojas privalo duoti kelią autobusui pradedančiam važiuoti iš stotelės.

Prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, vairuotojas privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu ir visada rodyti krypties rodykles.

Vairuotojas privalo praleisti pėsčiuosius perėjoje ir dviratininkus važiuojančius dviračių taku.

 

Svarbūs telefonai:

997 – Policija

998 – Gaisrinė

999 – Greitoji pagalba

Bendrasis pagalbos telefono numeris - 112

 

Laikini transporto priemonių eismo apribojimai arba draudimai

 • Laikinas eismo apribojimas krovininėms transporto priemonėms ir transporto priemonių grupėms, kurių leidžiama maksimali masė yra didesnė nei 12 tonų.

• Apribojimai ir draudimai įvesti Transporto ir jūrų ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 18 dienos (Dz.U. iš 2003 .nr 161.poz 1565.) potvarkiu, dėl transporto priemonių eismo laikinų apribojimų ir draudimų.

 

EISMO APRIBOJIMAS KROVININĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, KURIŲ LEIDŽIAMA MAKSIMALI MASĖ YRA DIDESNĖ NEI 12 TONŲ (išskyrus autobusus) gali būti taikomas:

Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d., tarp 11.00 ir 22.00 val., esant dideliems karščiams, kurių metu MINKŠTĖJA bituminis kelio dangos paviršius.

GDDKiA (Krašto Kelių ir Autostradų Generalinė Inspekcija) SPRENDIMAS PRIKLAUSO NUO SKYRIAUS PASIŪLYMO, NUSTATYTO PAGAL ŠIUOS KRITERIJUS:  

Dienos temperatūros vidurkis

IMGW (Meteorologijos Institutas) sprendimas prognozės dieną

GDDKiA paiūlymai

≥ 30 C

≥ 30 C

Įvesti judėjimo apribojimą

27-29 C

≥ 27-29 C

Tęsti judėjimo apribojimą

< 27 C

Nepriklausomai nuo IMGW prognozės

Užbaigti judėjimo apribojimą.

 MINKŠTĖJANT KELIO DANGAI, nustatytomis dienomis, įvedamas judėjimo apribojimas.

• Eismas draudžiamas valstybinių švenčių dienomis, nuo 7.00 iki 22.00 val.

a. sausio 1 dieną – Naujieji Metai

b. pirmą Velykų dieną

c. antrą Velykų dieną

d. gegužės 1 dieną – Tarptautinė darbo diena

e. gegužės 3 dieną – Konstitucijos diena

f. pirmą Sekminių dieną

g. Devintines - Dievo Kūno Šventė

h. rugpjūčio 15 dieną –Žolinė

i. lapkričio 1 dieną – Visų Šventųjų diena

j. lapkričio 11 dieną – Valstybės Nepriklausomybės Šventė

k. gruodžio 25 dieną – pirma Kalėdų diena

l. gruodžio 26 dieną - antra Kalėdų diena

• Nuo 18.00 iki 22.00 val. b-j punktuose pažymėtų valstybinių švenčių išvakarėse, nuo mokslo metų pabaigos iki rugpjūčio 31 dienos, išskyrus raidė h pažymėtą šventę:

• nuo 18.00 iki 22.00 val., penktadienį

• nuo 7.00 iki 14.00 val., šeštadienį

• nuo 7.00 iki 22.00 val., sekmadienį

 Išvardinti apribojimai netaikomi:

 1. Policijos, ginkluotųjų pajėgų, pasienio apsaugos tarnybos, gaisrinių, techninės pagalbos tarnybos transportui,

2. kelių ir tiltų statybos bei remonto įmonių transportui,

3. transporto priemonėms dalyvaujančioms teikiant pagalbą,

4. transporto priemonėms dalyvaujančioms likviduojant stichinių nelaimių pasekmes,

5. transporto priemonėms vežančioms maisto ir greitai gendančius produktus, išvardintus priede,

6. transporto priemonėms, vežančioms gyvus gyvūnus,

7. darbuotojų, superkančių pieną, javus ir gyvūnus, transporto priemonėms,

8. darbuotojų, betarpiškai užsiimančių kuro ir vandens tiekimu laivams, transporto priemonėms

9. žemės ūkio technikai ir traktoriams,

10. transporto priemonėms, vežančioms radijo ir televizijos transliacijos prietaisus,

11. transporto priemonėms, pervežančius prietaisus masiniams renginiams,

12. transporto priemonėms, vežančioms spaudą,

13. transporto priemonėms iškrovusioms greitai gendančias prekes, gyvūnus arba javus, iki 50 km atstumu nuo iškrovimo vietos,

14. transporto priemonėms, vežančioms paštą šalyje ir iš gretimų valstybių į Lenkiją, o taip pat siuntinius, vežamus tranzitu i kitas šalis.

Apribojimai netaikomi:

 • Transporto priemonėms, kurios įvažiavo į Lenkijos teritoriją po apribojimo arba draudimo valandų iki 25 km nuo kertamos sienos atstumu ir laukiančioms eilėje prie Lenkijos sienos.

• Transporto priemonėms, kurios išveža arba atveža krovinius į terminalus; prie sausumos terminalų iki100 km spinduliu ir jūros terminalų 150 km spinduliu.

Potvarkio priede išvardinti maisto produktai ir greitai gendančios prekės paminėti 5 punkte:

1. Mėsa ir subproduktai;

2. Žuvys, vėžiagyviai, moliuskai ir kiti bestuburiai;

3. Pieno produktai (kefyras, grietinė, pienas, sūriai, sviestas, ledai ir pan.);

4. Paukščių kiaušiniai ir kiaušinių masės;

5. Skintos gėlės;

6. Šviežios ir šaldytos daržovės bei grybai;

7. Švieži ir šaldyti vaisiai;

8. Javai;

9. Miltai, kruopos, javų granulės;

10. Gyvuliniai ir augaliniai aliejai ir riebalai;

11. Mėsos, žuvų, paukštienos ir kiti gaminiai;

12. Cukrus ir cukraus gaminiai;

13. Javų, miltų, krakmolo, kondensuoto pieno ir konditeriniai gaminiai;

14. Daržovių, vaisių ir kiti gaminiai;

15. Nealkoholiniai gėrimai;

16. Maisto pramonės atliekos, pašarai;

17. Cukriniai runkeliai;

18. Bulvės.

 

Kelių transportą kontroliuojančios tarnybos.

Kontroliuoti eismą gali:

- policijos pareigūnai;

- kelių transporto inspekcijos pareigūnai;

- pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai;

- muitinės tarnybos pareigūnai;

- miškų ir nacionalinių parkų tarnybų pareigūnai;

- kelių valdybos darbuotojai;

- miestų ir apskričių saugos tarnybos darbuotojai. (MSWiA 25.05.1999. 05. 25 d. potvarkis

dėl kelių eismo taisyklių laikymosi priežiūros)

 

Kontroliuojančio pareigūno pareigos:

 Stabdomos transporto priemonės vairuotojas privalo:

- sustabdyti transporto priemonę;

- laikyti rankas ant vairo ir neišlipti iš transporto priemonės, išskyrus tuos atvejus, kai to paprašo kontroliuojantis pareigūnas. Kontroliuojančiam pareigūnui prašant reikia:

a. išjungti variklį,

b. įjungti avarinę šviesos signalizaciją,

Transporto priemonės vairuotojas ir keleiviai gali išlipti iš kontroliuojamos mašinos tik tada kai tai padaryti leidžia kontroliuojantis pareigūnas.

 

Automobilio vairuotojas privalo su savimi turėti:

1. dokumentus patvirtinančius teisę vairuoti transporto priemonę,

2. transporto priemonės techninės būklės dokumentus,

3. civilinės atsakomybės draudimo sutartį arba mokesčio mokėjimo kvitą,

4. kitus, įstatymais numatytus, dokumentus (Kelių eismo taisyklių 38 str.).

 

AUTOMOBILYJE TURI BŪTI

 1. VIN lentelė,

2. veidrodėliai,

3. langų valytuvai,

4. garso signalas,

5. saugos diržai,

6. avarinio sustojimo ženklas,

7. gesintuvas,

8. tachografas (transporto priemonėms virš 3,5 tonų)

9. šviesos:

- tolimosios,

- artimosios,

- rūko,

- krypties,

- sustojimo,

- apšviečiančios užpakalinį registracijos numerį,

- įspėjamosios (priekinės ir užpakalinės),

- šviesą atspindintys atšvaitai,

- avarinės,

- atbulos,

- galinės rūko,

10. stabdžiai (darbiniai ir avariniai)

(Transporto ir ūkio ministro 1993.02.01. potvarkis apie transporto priemonių techninę būklę Dz. U. 1997.11.28)

 

Kaip atpažinti policininką?

• Neuniformuotas policininkas turi teisę stabdyti transporto priemones tik gyvenvietėse;

• Uniformuotas policininkas, gerai matomose vietose stabdo automobilius ranka arba reguliuotojo lazdele. Esant blogam matomumui automobiliai stabdomi šviečiančia reguliuotojo lazdele.

• Policija, kontrolės metu, gali naudoti skiriamaisiais ženklais nepažymėtus automobilius (pvz. radiolokacinės kontrolės automobilis, skiriamaisiais ženklais nepažymėtas policijos automobilis gali turėti vaizdo kamerą);

• Visos tarnybos turinčios teisę kontroliuoti transporto priemones, tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui už gyvenviečių ribų, naudoja tik atitinkamai pažymėtus automobilius.

 

 LEISTINAS GREITIS  

 

 

Automobilis

Motociklas

Sunkvežimis

Transporto priemonių kolona

Autobusas

Motociklas, vežantis vaiką

Gyvenamoji zona

20 km/h

20 km/h

20 km/h

20 km/h

Gyvenvietė

50 km/h (5.00-23.00)

50 km/h

50 km/h

40 km/h

Vienos juostos greitojo judėjimo kelias

100 km/h

80 km/h

100 (80) km/h

40 km/h

Dviejų juosto greitojo judėjimo kelias

110 km/h

80 km/h

100 (80) km/h

40 km/h

Automagistralė

130 km/h

80 km/h

100 (80) km/h

40 km/h

Kiti keliai

90 km/h

70 km/h

90 km/h

40 km/h

 

Greičio matavimas ir baudos.

Greičio matavimo prietaisų tipai vartojami transporto priemonių kontrolei:  

FOTO RADARAS -prietaisas transporto priemonių greičio matavimui. Foto radaras fotografuoja, leistiną greitį viršijusias transporto priemones. Priklausomai nuo nustatymo, gali jis matuoti tiek artėjančių, tiek tolstančių transporto priemonių greitį.

 • Prietaisas užfiksuoja: automobilį, valstybinio numerio ženklą, vairuotojo portretą, įvykio datą ir vietą, nusižengimo vietą, važiavimo greitį ir leistiną greitį.

 • Greitį viršijęs transporto priemonės vairuotojas yra kviečiamas į policijos nuovadą ar komisariatą, arba į miesto tarnybos nuovada kur turi sumokėti baudą. Jeigu transporto priemone nevažiavo savininkas, tuomet reikia pateikti duomenis asmens, kuriam buvo paskolinta transporto priemonė. Savininkas privalo nurodyti vairuotoją, kuris tuo metu važiavo transporto priemone. Tai pagrįsta Kelių eismo taisyklių 78 str.

Greičio viršijimas – ne vienintelis nusižengimas, už kurį galima sumokėti baudą. Nuotraukoje taip pat matoma ar vairuotojas užsisegęs saugos diržus, ar kalba mobiliuoju telefonu, ar transporto priemonė važiuoja su įjungtomis šviesomis. Be to taisyklių pažeidėjai yra baudžiami baudos taškais (balais). Taškai yra sumuojami, o bendra nuobaudų suma maksimaliai gali siekti net 1000 zł.

 GREITĮ REGISTRUOJANTI VAIZDO KAMERA

Montuojama skiriamaisiais ženklais pažymėtuose bei nepažymėtose policijos transporto priemonėse. Ji matuoja greitį ir užrašo ant video juostos. Šis prietaisas matuoja transporto priemonės greitį tiesiogiai iš policijos automobilio. Panašiai kaip radarai vaizdo kamera užrašo automobilio, valstybinio numerio ženklą, vairuotojo portretą, įvykio datą ir vietą, nusižengimo vietą, važiavimo greitį ir leistiną greitį.

Transporto priemonių greičio matavimui policija dažnai naudoja ir RANKINIUS RADARUS, kurie yra maži ir lengvai aptarnaujami.

Už leistino greičio viršijimą nuo 21 iki 30 km/h vairuotojas baudžiamas 100 - 200 zlotų bauda. Tačiau už greičio viršijimą nuo 31 iki 40 km/h. bauda bus ne mažesnė kaip 200 zlotų, o gali būti ir didesnė nei 300 zlotų. Maksimali bauda gali siekti net iki 1000 zlotų.

 Dažniausi kelių eismo taisyklių pažeidimai ir baudos.

 Čia nurodome dažniausius kelių eismo taisyklių pažeidimus, sudarytus remiantis policijos statistikos duomenimis ir pateikiame baudų tarifinį žinyną.  

Nusižengimas

Baudos kiekis zlotais

Baudos taškai

Greičio viršijimas nuo 11 iki 20 km/h

50-100

2

Greičio viršijimas nuo 21 iki 30 km/h

100-200

4

Greičio viršijimas nuo 31 iki 40 km/h

200-300

6

Greičio viršijimas nuo 41 iki 50 km/h

300-400

8

Greičio viršijimas nuo 51 km/h ir daugiau

400-500

10

Naudojimosi saugos diržais pažeidimas

100

3

Sustojimo arba stovėjimo taisyklių pažeidimas

100-300

1

Dvigubos ištisinės linijos kirtimas

200

5

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui

20-500

6

Lenkti draudžiama ženklo pažeidimas

20-500

5

„Įvažiuoti draudžiama“ ženklo pažeidimas

20-500

6

Lenkimas ant pėsčiųjų perėjos arba betarpiškai prieš jas

200

9

Transporto priemonės vairavimas esant neblaiviam arba išgėrus alkoholio

Nusikaltimas

10

 

DĖMESIO!

 Užsienio piliečiai Lenkijoje nebaudžiami baudos taškais. Bauda, kurią reikia sumokėti grynaisiais skiriama nusižengimo vietoje. Baudos dydis yra toks pats kaip Lenkijos piliečiui. Jeigu bauda nėra sumokoma iš karto (pinigų trūkumas arba baudos nepriėmimas) tai byla perduodama į Miesto teismą (Sąd Grocki). Kai kuriais atvejais vairuotojas gali būti sulaikomas iki teismo bylos nagrinėjimo teismo posėdyje laiko arba policija sulaiko dokumentus, kad vairuotojas negalėtų išvažiuoti iš šalies (priklausomai ar vairuotojas yra Europos Sąjungai priklausančios valstybės pilietis, ar ne).

 

ŠVIESOS PRIETAISŲ NAUDOJIMAS

 Lenkijoje, gero matomumo metu motorinių transporto priemonių vairuotojai privalo važiuoti su įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis:

1) tamsiu paros metu, nuo sutemos iki saulėtekio;

2) nuo spalio 1 dienos iki paskutinės vasario dienos - per visą parą;

3) tuneliuose;

• Nuo saulėtekio iki saulėlydžio, esant geram matomumui, vietoj artimųjų žibinto šviesų transporto priemonės vairuotojas gali įjungti ilgąsias šviesas.

• Nuo saulėlydžio iki ryto, neapšviestame kelio ruožte, vietoj artimųjų žibinto šviesų transporto priemonės vairuotojas gali įjungti ilgąsias žibinto šviesas, jeigu neakins kitų vairuotojų arba einančių pėsčiųjų. Vairuotojas privalo perjungti žibinto šviesas iš ilgųjų į trumpąsias kai:

1) priešpriešiais atvažiuoja kita transporto priemonė, kai vienas iš artėjančių automobilių vairuotojų išjungė tolimąsias šviesas, kitas vairuotojas privalo padaryti tą patį;

2) tolimosios žibintų šviesos gali apakinti vairuotojus važiuojančius ta pačia kryptim;

3) artėjančios bėginės transporto priemonės ar vandens komunikacijos priemonės yra tokiame nuotolyje, jog gali vairuotojas juos apakinti.

 • Vairuotojas, važiuojantis motociklu, mopedu arba bėgine transporto priemone privalo įjungti trumpąsias žibinto šviesas visais atvejais, išskyrus nurodytą 3 pastraipoje.

• Priekinius rūko žibintus tamsiu paros metu, o taip pat esant gerui matomumui vairuotojas gali įjungti kai važiuoja vingiuotu keliu, pažymėtu atitinkamais ženklais.

• Motorinių arba bėginių transporto priemonių vairuotojai turi įjungti įspėjamuosius priekinius ir užpakalinius švyturėlius arba stovėjimo šviesas esant blogam matomumui, sustojant arba stovint. Transporto priemonėje, nesujungtoje su priekaba arba transporto priemonių neviršijančių šešių metrų ilgio, kolonoje galima įjungti įspėjamuosius priekinius ir užpakalinius žibintus arba stovėjimo šviesas, bet tik nuo kelio vidurio pusės.

• Šviesos transporto priemonėje gali būti išjungtos, kai sustojimo arba stovėjimo vieta yra apšviesta, transporto priemonė pastatyta šalia kelio arba neliečia kelio. Ši taisyklė netaikoma bėginėms ir krovininėms transporto priemonėms, kurios turi turėti atitinkamą ženklinimą.

• Šviesa apšviečianti pakelėje esančius daiktus, gali būti įjungta tada kai transporto priemonė stovi ir neakina kitų kelių eismo dalyvių. Šis apribojimas neliečia specialiųjų transporto priemonių.

 

ALKOHOLIO VARTOJIMAS – LEIDŽIAMAS KIEKIS, TIKRINIMO BŪDAI, BAUDOS.

 Neblaivumo būklė -kai alkoholio koncentracijos kiekis kraujyje viršija 0,5 promilės, arba alkoholio kiekis 1dm 3 išpūstame ore viršija 0,25 mg (Baudžiamojo kodekso115 § 16 str.).

Būklė po alkoholio vartojimo – kai alkoholio koncentracijos kiekis kraujyje neviršija 0,5 promilės, arba alkoholio kiekis 1 dm3 išpūstame ore neviršija 0,25 mg.  

Transporto priemonės vairavimas esant neblaiviam – už motorinės transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam, skiriamos piniginės baudos, laisvės apribojimo arba laisvės atėmimo iki 2 metų bausmė. Jeigu neblaivus asmuo vairuoja ne mechaninę transporto priemonę yra baudžiamas pinigine bauda, laisvės apribojimu arba laisvės atėmimu iki vienerių metų (Baudžiamojo kodekso 178 a.§ 1 ir 2 str.).

 Alkoholio kiekis yra matuojamas šiais prietaisais:

 Alkotesteris -prietaisas nustatantis alkoholio kiekį išpučiame ore, naudojamas kontrolės vietoje. Šį prietaisą turi kiekviena policijos transporto priemonė;

 Jei vairuotojas atsisako atlikti neblaivumo nustatymo procedūrą, o policininkas įtaria, kad jis yra neblaivus, tai toks vairuotojas yra vežamas į gydymo įstaigą, kur atliekamas kraujo tyrimas ir nustatoma alkoholio koncentracija kraujyje (jei vairuotojas nesutinka - vežamas prievarta).

 Jei vairuotojas nesutinka su alkotesterio parodymais, jis galės kreiptis į gydymo įstaigą. Už šią paslaugą asmuo privalo sumokėti pats.

 Nusižengimas – nuo 0,20 promilės iki 0,5 promilės; 0,10 mg/dm3 iki 0,25 mg/dm3;

Nusikaltimas – nuo 0,5 promilės iki ∞.; 0,25 mg/dm3 iki ∞.

 

AVARIJA IR EISMO ĮVYKIS.

Remiantis Lenkijos teisės aktais:

Avarija kelyje -tai tyčinis arba netyčinis kelio, vandens ar oro eismo taisyklių pažeidimas, kurio metu buvo sužeisti žmonės, o jų sveikatos sutrikimai bus gydomi ilgiau negu 7 dienas (Baudžiamojo kodekso 177 str.).

Eismo įvykis – tai saugumo nesilaikymas, sukeliantis pavojų kelių eisme (Nusižengimų kodekso 86 str.).

Įvykus eismo įvykiui, kurio metu nebuvo sužeistųjų ir žuvusių, transporto priemonės vairuotojas, privalo:

 - sustabdyti transporto priemonę, nepažeidžiant eismo taisyklių ir netrukdant eismo,

- imtis atitinkamų saugumo priemonių avarijos vietoje, užtikrinti saugumą kelyje,

- nedelsiant, patraukti transporto priemonę iš avarijos vietos, kad netrukdytų eismo,

- pateikti savo ir transporto priemonės savininko duomenis bei civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį - jei to reikalauja kitas avarijos dalyvis.

Įvykus eismo įvykiui, kurio metu buvo sužeistųjų ar žuvusių, vairuotojas privalo:

 - suteikti pirmąją pagalbą sužeistiesiems ir paskambinti į greitąją pagalbą ir policiją,

- nesiimti veiksmų galinčių apsunkinti avarijos priežasčių nustatymą,

- pasilikti įvykio vietoje, tačiau jei medicininės pagalbos ar policijos pakvietimas reikalauja pasitraukimo iš įvykio vietos, nedelsiant sugrįžti,

Šie nurodymai taikomi visiems eismo įvykių dalyviams.

 Eismo įvykis ir avarija tai du skirtingi dalykai. Avarija - eismo įvykis kurio metu, dalyvaujant judančiai transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių. Eismo įvykio dalyvių veiksmai yra surašyti kelių eismo taisyklėse. Įvykus avarijai, privalome suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti greitąją medicininę pagalbą ir policiją, negalime nieko keisti avarijos vietoje. Negalima keisti transporto priemonių stovėjimo vietos, o taip pat panaikinti įvykio pėdsakų, pvz. nukritę automobilio ratai. Tačiau įvykus eismo įvykiui, jeigu nėra abejonių dėl kaltininko, reikia kuo greičiau patraukti į šalį transporto priemones, kad netrukdytų kelių eismui. Nėra būtina kviesti policijos. Kaltininkas turi pateikti savo duomenis ir pasirašyti eismo įvykio sukėlimo pareiškimą, surašyti reikalingus duomenis: vairuotojo ir transporto priemonės savininko, draudimo sutarties numerį, privalomojo draudimo kompanijos pavadinimą. Reikia patikrinti ar pateikti duomenys atitinka įrašytiems asmens tapatybės dokumentuose, vairavimo teisėse ir draudimo sutartyje.

Policiją reikia iškviesti tuo atveju, kai yra rimtai apgadintos transporto priemonės arba sunku nustatyti įvykio kaltininką. Visada reikia iškviesti policiją, jei buvo įvykdytas nusikaltimas. Kai kurios draudimo firmos, policijai pranešus apie eismo įvykį, reikalauja viso nuostolių atlyginimo iš autocasco draudimo (ypač tuo atveju, jei materialinė žala yra didelė).

 

Pirmoji pagalba

 Suteikiant pirmąją pagalbą sužeistiesiems eismo įvykiuose reikia atitinkamai pažymėti įvykio vietą ir užtikrinti savo bei kitų žmonių saugumą, tam reikia:

 • Pastatyti kelyje įspėjamąjį ženklą (gyvenamojoje zonoje - 1 m už mašinos, greitkelyje arba automagistralėje – 100 m, o paprastam kelyje – nuo 30 iki 50 m),

• Mašinoje įjungti avarinę šviesos signalizaciją,

• Padėti mašinos raktelius neprieinamoje vietoje, pvz. po vairuotojo sėdyne (eismo įvykio metu nukentėję vairuotojai, būdami šoko būsenoje bando pabėgti iš įvykio vietos),

• Atjungti įvykio metu apgadintos transporto priemonės akumuliatorių,

• Jei neturime reikiamo kiekio tvarsčių, nukentėjusių žaizdas tvarstyti jų pačių drabužiais (kiekvienas žmogus turi „savąsias” bakterijas),

• Negalima patiems šalinti į nukentėjusiųjų kūnus patekusių svetimkūnių. Tai gali padaryti tik gydytojas.

Suteikiant pirmąją pagalbą nukentėjusiems eismo įvykiuose, reikia prisiminti pagrindinį principą: dar labiau nepakenkti sužeistiesiems.

 

Pirmosios pagalbos suteikimas

 1. Apsvarstyk žaizdas tvarsčiais, nutrauk žalojančio faktoriaus poveikį;

2. Surink informaciją iš eismo įvykio liudininkų ir pažymėk įvykio vietą; gali tai padaryti pats arba paprašyk kitų asmenų pagalbos;

3. Įvertink nukentėjusiųjų asmenų būklę, patikrink ar prisimena įvykį, ar jaučia skausmą, ar gali kalbėti, ar supranta kas jiems sakoma ir pan.;

4. Kviečiant greitąją medicininę pagalbą suteik visą informaciją kuri gali padėti medikams tinkamai pasiruošti gelbėjimo akcijai, pranešk, kur įvyko eismo įvykis (tiksliai pateikta įvykio vieta sutrumpina greitosios pagalbos atvykimo laiką); kas įvyko (pvz. automašinų susidūrimas ar kt.); kiek yra nukentėjusių (patikriname ar eismo įvykio vietoje nėra daugiau nukentėjusių); kokie yra sužeidimai, ar nukentėję neprarado sąmonės; kokia pagalba šiuo metu yra suteikiama; ar nėra mašinoje užspaustų nukentėjusiųjų (ar reikalinga bus specialios ugnegesių brigados pagalba); ar negresia kitoks pavojus, pvz. cheminis (išsiliejęs benzinas, tepalai); pranešame telefono, iš kurio skambiname, numerį;

5. Imkis visų reikiamų priemonių;

6. Stenkis palaikyti nukentėjusįjį, neuždavinėk jam klausimų. Pasakyk kas tu esi, ką darai, kas įvyko, ne dramatizuok, nemeluok ir nieko neišsigalvok. Elkis ramiai ir būk kantrus, paprašyk, kad toliau pasitrauktų pašaliniai asmenys;

7. apklok sužeistąjį, kad nesušaltų, kojas pakelk truputį aukščiau į viršų. Nedaryk to jeigu nukentėjusiam prasidėjo apopleksijos priepuolis ir infarktas arba jei jis yra sunkiai sužeistas. Net mažiausia trauma sukelia organizmo reakciją. Traumos sukelia pavojų gyvybei, dažnai tampa mirties arba organizmo funkcionavimo pokyčių, priežastimi;

8. užtikrink kvėpavimo takų praeinamumą. Kontroliuok nukentėjusio būklę iki greitosios medicininės pagalbos atvykimo.

Nekenk!

 Žmonės, teikiantys pirmąją pagalbą nors ir labai stengiasi kartais daro klaidas. Dažniausios klaidos:

 • neteisingas nukentėjusio paguldymas,

• įvairių skysčių ar vaistų davimas,

• kvėpavimo takų praeinamumo neužtikrinimas,

• nukentėjusiojo kalbinimas,

• pagalbos metodų, apie kuriuos vien tik girdėta, taikymas pvz. dirbtino kvėpavimo darymas ir pan.

 

KAS TURI BŪTI AUTOMOBILYJE

 • vaistinėlė,

• 2 įspėjamieji ženklai,

• gesintuvas,

• papildomas šviesos šaltinis, pvz. žibintuvėlis,

• atsarginis ratas,

• signalinė liemenė su švytinčiais elementais,

• svarbių telefono numerių sąrašas.

 

AUTOMOBILIO VAISTINĖLĖJE TURI BŪTI

 • sterilūs ir palaikomieji tvarsčiai,

• žaizdų dezinfekavimo skystis (žaizdoms ir apdeginimams), altacet, aerozoliai žaizdoms plauti,

• speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir apkloti,

• vaistai nuo skausmo, nuo alergijos, apsauginiai kremai,

• keletas porų vienkartinių pirštinių,

• dirbtinio kvėpavimo kaukė (dažniausiai ją naudoja tik specialistai).

Informacija iš interneto tinklapio www.gazetaprawna.pl, straipsnio „PIRMOJI PAGALBA - Žmogus dažniausia eismo įvykio priežastis”.

 

Kaip iškviesti pagalbą?

 Iš stacionaraus telefono – ryšys nemokamas

Policija tel. 997 Gaisrinė tel. 998 Greitoji pagalba tel. 999

Mobilaus ryšio telefonuose 112 - bendrasis pagalbos telefono numeris (daugumoje aparatų nereikalinga aktyvacijos kortelė ir PIN kodas).

CB – radijo kanalas 9 (visos tarnybos)

Prašymui „GELBĖKIT” suteikiama pirmenybė visuose kanaluose !!!

 Teisinė pareiga suteikti pirmąją pagalbą nustatyta Baudžiamojo kodekso 162 straipsnyje.

 162 Baudžiamojo kodekso straipsnis pirmas paragrafas: tas, kas turėdamas pareigą rūpintis nukentėjusiu asmeniu jam nepagelbėjo, kai grėsė pavojus šio žmogaus gyvybei, nors turėjo galimybę suteikti jam pagalbą, baudžiamas laisvės atėmimu iki dvejų metų. Antras paragrafas: nebus baudžiamas tas, kas nesuteikė pagalbos, reikalaujančios medicininio tyrimo arba kai tuo momentu jau galima yra medicinos specialistų pagalba.

 Griežtai draudžiama palikti nukentėjusįjį be priežiūros.

 

9. Specialiosios transporto priemonės

1. Gaisrinė

2. Greitoji pagalba

3. Policija

4. Cheminė pagalba

5. Pasienio apsaugos tarnyba

6. Vidaus saugumo agentūra

7. Žandarmerija ir kariuomenės informacijos tarnyba

8. Kalėjimo tarnyba

9. Vyriausybės apsaugos biuras

 Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai, nesukeldami pavojaus kitų transporto priemonių judėjimui, gali nepaisyti kelio eismo taisyklių, sustojimo ir stovėjimo, signalizacijos ženklų tik tada kai:

- specialioji transporto priemonė dalyvauja žmogaus gyvybės arba sveikatos gelbėjime, turto arba saugumo ir tvarkos užtikrinime,

- specialioji transporto priemonė važiuoja specialiųjų transporto priemonių eilėje,

- specialiųjų transporto priemonių vairuotojai važiuoja su įjungtais specialiais šviesos ir garso signalais (sustojus garso signalai nenaudojami).

10.Kitos su policija bendradarbiaujančios tarnybos.

 

KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA

 Kelių transporto inspekcijos įgaliojimai:

Kelių transporto inspekcijos inspektoriai turi teisę tikrinti transporto priemones ir jose esančius krovinius. Kelių transporto inspekcijos inspektoriai turi teisę kontroliuoti transporto priemones ir duoti vairuotojams nurodymus. Jie kontrolės metu turi dėvėti uniformą, turėti pažymėjimą, identifikacijos ženklą ir skiriamaisiais ženklais pažymėtus automobilius.

 Nurodymus ir signalus gali duoti inspektorius:

 • esantis transporto priemonėje,

• stovėdamas prie transporto priemonės

Inspektorius, gerai matomose vietose, stabdo kontrolei transporto priemones ranka arba duoda signalą skydu /taip vadinamu skrituliu/. Kai matomumas yra blogas, tada stabdoma naudojant žibintuvėlį su atspindžiu arba raudona šviesa.

 Važiuojantis transporto priemone inspektorius gali nurodyti vairuotojui kaip reikia elgtis naudodamasis garso, signalizacijos ir šviesų prietaisais. Transporto priemonės sustabdymui, važiuodamas paskui stabdomą transporto priemonę, inspektorius gali naudoti žybčiojančius mėlynus šviesos signalus ir garso signalą.

 Reikalavimą sustoti inspektorius privalo parodyti iš tam tikro nuotolio, kad transporto priemonės vairuotojas galėtų jį pamatyti ir saugiai sustoti nurodytoje vietoje.

 Kad netrukdyti eismo saugumui, inspektorius gali įsakyti, kontroliuojamam eismo dalyviui, važiuoti paskui inspekcijos automobilį į saugią vietą.

 Šių taisyklių nesilaikoma tada, kai yra pagrįstas įtarimas, jog transporto priemonė gali sukelti pavojų kelių eismui, dėl transporto priemonės techninės būklės ar vairuotojo elgesio.

 Po transporto priemonės sulaikymo, inspektorius pasako savo vardą, pavardę, nurodo savo pareigas ir sulaikymo priežastį. Pradedant kontrolę, inspektorius parodo darbo pažymėjimą. Šis pažymėjimas suteikia teisę atlikti kontrolę. Pradedant kontrolę, inspektorius gali paprašyti išjungti motorinės transporto priemonės variklį.

 Kai kuriais atvejais inspektorius kontrolės metu gali liepti vairuotojui arba keleiviui išlipti iš transporto priemonės.

 Inspektorius turi teisę vairuoti kontroliuojamą transporto priemonę, jeigu būtina:

 • patikrinti transporto priemonės techninę būklę, ypač stabdžių veikimą, transporto priemonės ašies apkrovą ar bendrąją masę;.

• patikrinti transporto priemonę, kuria važiavo neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, vairuotojas, arba jei transporto priemonė sulaikyta draudžiamoje vietoje ir turi būti pristatyta į stovėjimo vietą.

 

PASIENIO APSAUGOS TARNYBA

 PASIENIO APSAUGOS TARNYBOS UŽDUOTYS

 - valstybės sienos saugojimas, pasienio eismo judėjimo kontrolės organizavimas ir vykdymas,

- sienos kirtimo leidimų ir vizų užsieniečiams išdavimas,

- nusikaltimų ir nusižengimų prevencija, nusikaltėlių sulaikymas vadovaujantis valstybės sienos saugumo įstatymu ir kitais teisiniais aktais,

- saugumo užtikrinimas pasienio perėjos teritorijoje ir pasienio zonoje,

- pasienio ženklų statymas, jų priežiūra ir aktualinimas; geodezinės ir kartografinės dokumentacijos saugojimas,

- sienos apsaugos ženklų ir prietaisų, naudojamų valstybės sienos apsaugai, saugojimas ir priežiūra,

- tarptautinių sutarčių, dėl valstybinės sienos, vykdymas,

- valstybės Lenkijos Respublikos oro sienos saugojimas. Sienos stebėjimas vyksta iš orlaivių, lėktuvų ir balionų. Apie skrydžius yra informuojami aviacijos ir oro saugumo kariuomenės daliniai,

- pervežamų per valstybės sieną atliekų, pavojingų cheminių skysčių, o taip pat branduolinių ir radioaktyvių medžiagų kontrolė, pasienio vandenų užteršimo kontrolė, asmenų, be leidimo įvežančių minėtas medžiagas, sulaikymas.

- pervežamų per valstybės sieną, svaiginančių ir psichotropinių medžiagų, ginklų, amunicijos ir sprogstamųjų medžiagų kontrolė, asmenų, be leidimo įvežančių minėtas medžiagas, sulaikymas.

 PASIENIO APSAUGOS TARNYBOS TEISĖS

 Pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai, turi teisę:

 •  vykdyti pasienio kontrolę;
 •  tikrinti asmenis ir jų bagažus, tikrinti krovinius uostuose, traukinių stotyse, o taip pat kelių, vandens, aviacijos ir geležinkelių transporte, užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą ir tarptautinio transporto saugumą;
 •  įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti vizas ir leidimus kirsti valstybės sieną;
 •  tikrinti asmenų dokumentus arba kitokiu būdu nustatyti asmenų tapatybę, tame tarpe įtariamų, įvykdžius nusižengimus arba nusikaltimus. Nustatant asmens tapatybę pasienio tarnybos pareigūnai turi tokias pačias pareigas ir teises kaip policininkai;
 •  sulaikyti asmenis bandančius įvykdyti arba vykdančius nusikaltimą, ieškomus teisėsaugos institucijų, asmenis kurių tapatybės negalima nustatyti ir pristatyti juos atitinkamiems pasienio tarnybos organams;
 •  tikrinti vežamus daiktus ir transporto priemones, siekiant išsaugoti nusikaltimo metu paliktus pėdsakus. Sulaikius asmenis ir juos tikrinant, taikomi atitinkami Baudžiamojo kodekso straipsniai. Baudžiamuoju kodeksu vadovaujasi ne tik policijos pareigūnai, bet ir valstybės pasienio apsaugos tarnyba. Jei pasienio apsaugos pareigūnai gaudo nusikaltėlius, tai d – f punktuose išvardintos teisės galioja ir už pasienio teritorijos ribų;
 •  sulaikyti ant valstybės sienos kenksmingas branduolines ir radioaktyvias medžiagas; chemines ir biologines medžiagas, o taip pat atliekas ir grąžinti jas siuntėjui;
 •  esant būtinybei įeiti į privačias teritorijas be savininkų arba nuomotojų sutikimo, o su tarnybiniu šunimi gaudant nusikaltėlius, pereiti per dirbamus laukus jei nėra galimybės naudotis keliu;
 •  reikalauti pagalbos iš valstybinių institucijų, administracinės valdžios organų, teritorinių savivaldybių ir ūkio subjektų; išvardintos institucijos privalo suteikti pagalbą pagal savo galimybes ir galiojančius įstatymus;
 •  kreiptis pagalbos į kitus ūkio subjektus ir visuomenines organizacijas, o taip pat reikalui esant į fizinius asmenis.

Uniformuoti pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai turi teisę vykdyti kelio eismo kontrolę pasienio ir perėjos teritorijoje. Pareigūnai turi teisę:

 • stabdyti transporto priemones;

• reikalauti iš eismo dalyvio asmens tapatybės dokumento ir pateikti nurodymus dėl transporto priemonės naudojimo,

• tikrinti dokumentus, kuriuos privalo turėti transporto priemonės vairuotojas, o taip pat dokumentus patvirtinančius transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimą – draudimo sutartį arba mokesčio apmokėjimo patvirtinimą ir kitus privalomus dokumentus,

• sulaikyti patikrinimui vairuotoją arba kitą asmenį, įtarimą, kad vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų,

• patikrinti transporto priemonės techninę būklę, krovinį, transporto priemonių masę, ašies apkrovimą,

• transporto priemonių techninės būklės, masės ir ašies apkrovimo nustatymui, naudoti kontrolinius - matuojančius prietaisus, bei prietaisus leidžiančius nustatyti oro užterštumo laipsnį ir vairuotojo blaivumą.

 Pasienio apsaugos tarnyba turi teisę kontroliuoti ir iki policijos atvykimo sulaikyti transporto priemonę:

 • asmeniui, kuris pagrįstai įtariamas, kad vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, jei transporto priemonės techninė būklė, masė ar ašies apkrovimas pažeidžia eismo taisykles, sukelia pavojų eismo saugumui, gadina kelio dangą ar pažeidžia aplinkosaugos taisykles,

• vairuotojui, kuris nepateikė transporto priemonės savininko ir valdytojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutarties arba draudimo apmokėjimo pažymos,

• asmeniui, neturinčiam atitinkamo vairuotojo pažymėjimo arba transporto priemonės dokumentų.

Pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai turi teisę bausti už:

 • tvarkos ir ramybės viešose vietose pažeidimą,
 • asmenų ir turto saugumo pažeidimus,
 • kelių eismo taisyklių pažeidimus,
 • viešosios tvarkos pažeidimus,
 • apskaitos pažeidimus,
 • gamtos apsaugos įstatymų pažeidimus,
 • įstatymų apie užsieniečius pažeidimą.

 Pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai darbo metu, ant pasienio turistinių kelių, turi teisę reikalauti asmens tapatybės kortelės iš visų asmenų, kurie naudojasi tais keliais ir vieškeliais. Jeigu asmuo, esantis ant pasienio kelio, įvykdė nusižengimą numatytą Lenkijos Respublikos teise, saugumo institucija, turi teisę sulaikyti jį ir daiktus, kurie buvo nusikaltimo įrankiu.


Kontaktinė informacijaLR AMBASADA LENKIJOS RESPUBLIKOJE
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. (48 22) 625 33 68
Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl


LR GENERALINIS KONSULATAS VARŠUVOJE
Al. Ujazdowskie 12,
00-225 Varšuva, Lenkija
Tel.: (48 22) 635 97 94
Fax.: (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl


KOMERCIJOS ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12
00-478 Varšuva,Lenkija
Tel: (48 22) 696 01 40
(48 22) 696 01 42
Faks: (48 22) 745 05 95
komercija@lietuva.pl


TRANSPORTO ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12
00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. +48 (22) 745 15 70
Faksas: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl


KULTŪROS ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. (48 22) 696 72 80;
(48 22) 745 05 93
Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl


LIETUVOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Varšuva, Lenkija
Tel.:(48 22) 696 98 15
Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

© www.lietuva.pl