Strona startowa Mapa serwisu E-mail

Informacja o Litwie


           

Flaga państwowa                          Godło państwowe

 

Oficjalna nazwa państwa: 

Lietuvos Respublika (LR)
Republika Litewska (RL)

Konstytucja Republiki Litewskiej: weszła w życie 6 listopada 1992 r. Zaaprobowana w referendum z 25 października 1992 r.

Ustrój polityczny: Republika parlamentarna

Organy zarządzania państwowego:

Głową państwa jest prezydent wybierany w głosowaniu powszechnym na 5-letnią kadencję. Organem władzy ustawodawczej jest jednoizbowy parlament - Sejm (Seimas), w którego skład wchodzi 141 deputowanych wybieranych na 4 lata. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, powoływany przez prezydenta i ostatecznie zatwierdzany przez parlament po zaakceptowaniu programu rządu. Władzę sądowniczą na Litwie sprawuje Sąd Najwyzszy, Sąd Konstytucyjny oraz Sąd Apelacyjny.


Podział administracyjny

Terytorium kraju jest podzielone na 10 okręgów (apskritis). Okręgi stanowią terytoria, na które składa się 10 miast oraz 51 samorządów rejonowych. Terytoria samorządów podzielone są z kolei na starostwa (seniunija). Każdy okręg ma swego naczelnika, powołanego przez Rząd, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie przestrzegania Konstytucji oraz ustaw na terytorium powiatu. 

Prawo samorządowe jest gwarantowane jednostkom podziału administracyjno-terytorialnego określonym w ustawie. Prawo to jest realizowane poprzez odpowiednie rady samorządowe. Radni rad samorządowych na okres czterech lat są wybierani prez obywateli Republiki Litewskiej i stałych mieszkańcy jednostek administracyjno-terytorialnych w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach w tajnym głosowaniu.

Terytorium: 65 303 km2

Granice: Ogólna długość granicy państwowej wynosi - 1735 km, w tym - 99 km wybrzeża bałtyckiego. Granica z Łotwą wynosi - 588 km, z Białorusią - 654 km, z Polską - 104 km, z Federacją Rosyjską (Obwód Kaliningradzki) - 290 km.

Dane dotyczące granic lądowych nie są ostateczne, gdyż nie jest zakończona demarkacja granicy

Stolica: Vilnius (533 900 mieszkańców)

Główne miasta: Kaunas (368,900), Klaipėda (201,800), Šiauliai (133,900), Panevėžys (119,000), Alytus (71,600), Marijampolė (52,100)

Język państwowy: Językiem państwowym jest język litewski. Współczesna forma języka litewskiego ukształtowała się na przełomie XIX i XX w. na bazie dialektu auksztockiego. Drugim podstawowym dialektem języka litewskiego jest dialekt żmudzki. Alfabet litewski utworzony jest na bazie alfabetu łacińskiego. Składa się z 32 liter.

Waluta: Litas (Lt); 1 Lt = 100 centów. Kurs lita jest powiązany z kursem EURO w stosunku 3,4528 Lt = 1EURO. Aktualne kursy walut - na stronie internetowej www.lb.lt

Religia podstawowa:
Katolicy Rzymskie (79%) prawosławni (4,6%), ewangelicy (0,8%) oraz ludzie wyznania innych wiar. 

Ludność:
~ 3.48 mln. (83.5 % Litwinów, 6.7% Polaków, 6.3 % Rosjan, 3.5 % mieszkańców innych narodowości)

Regiony etnograficzne  
Pod względem grup etnograficznych Litwa dzieli się na 4 regiony: Žemaitija (Żmudź), Aukštaitija (Auksztota), Suvalkija (Suwalszczyzna), Dzukija (Dzukia).

Geograficzne centrum Europy znajduje się 26 kilometrów na północ od Wilna. Ustalili to naukowcy z Francuskiego Instytutu Geograficznego w 1989 roku. Posiadaniem centrum Europy chwalą się też inne państwa europejskie, ale jedynie centrum znajdujące się nieopodal Wilna jest zapisane w Księdze Rekordów Guinnessa.

Klimat:

średnia temperatura powietrza w zimie -4,9°C
średnia temperatura powietrza w lecie +17,0°C
roczna ilość opadów 748mm

Współrzędne geograficzne:

Na północy 56o 27 ' szerokości północnej

Na południu 53o 54 ' szerokości północnej

Na zachodzie 20o 56 ' długości wschodniej

Na wschodzie 26o 51 ' długości wschodniej

Czas: miejscowy: GMT +2 godz 

Przyroda 

Na terytorium Litwy znajdują się 3 pagórkowate wyżyny i 3 niziny, 4 tys. jeziór i 722 rzeki.
Najwyższa miejscowość:
wzgórze Juozapinės (293,6 m)
Największa rzeka :
Nemunas (Niemen) (937 km, 475 km na terytorium Litwy)
Największe jezioro:
Drukšiai (42,26 km2)

Lasy pokrywają około 30 % powierzchni kraju, z czego ponad połowa to lasy iglaste. Tereny łowieckie bogate są w łosie, sarny, dziki, lisy, zające, kuny, wydry, borsuki, rysie oraz ptactwo.

Na Litwie jest 5 parków narodowych - Aukštaitijski, Dzukijski, Žemaitijski, Trocki oraz Mierzeja Kurońska, a także 30 parków regionalnych. Obszary chronione na Litwie  zajmują 11,5 proc. powierzchni kraju. Działalność rekreacyjna i gospodarcza na obszarach chronionych jest regulowana. Na Litwie pod ochroną jest 386 zabytków przyrody (drzewa, źródła, kamienie itp.) 

Transport

Litwa posiada dobrze rozwiniętą i funkcjonującą sieć dróg. W jej skład wchodzą zarówno drogi szybkiego ruchu (w tym autostrady) jak i drogi niższych klas. Samochodowe polsko–litewskie przejścia graniczne, to: Ogrodniki/Lazdijai i Budzisko/Kalvarija.

Transport kolejowy odgrywa dość znaczącą rolę jako środek transportu zarówno osób jak i towarów. Międzynarodowe pociągi umożliwiają dojazd z Wilna do Rygi, Moskwy, St. Petersburga, Mińska. Przez Wilno kursują także pociągi relacji Ryga-Lwów oraz Kaliningrad – Moskwa, St. Petersburg, Charków, Gomel, Odessa, Kijów, Brześć

Najważniejszą rolę w transporcie wodnym Litwy odgrywa port morski w Kłajpedzie, który ma połączenia z wieloma portami świata oraz terminal naftowy w Butingė. Port w Kłajpedzie posiada nowoczesne terminale promowe. Stąd do Niemiec, Szwecji, Danii odbywają się systematyczne rejsy transportujące ładunki i podróżnych.

Największy port lotniczy (międzynarodowy) znajduje się w Wilnie, są lotniska w Kownie, w Pałandze, w Szawlach.

Święta narodowe

1 stycznia

Nowy Rok

16 lutego

Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego

11 marca

Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy

23-24 marca 2008 r .

Wielkanoc

1 maja

Międzynarodowy Dzień Pracy

24 czerwca

Noc Świętojańska

6 lipca

Dzień Państwa (dzień koronacji króla Litwy Mindaugasa)

15 sierpnia

Wniebowzięcie NMP

1 listopada

Wszystkich Świętych

25-26 grudnia

Boże Narodzenie


KontaktyAmbasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 625 33 68
Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl


Konsulat Generalny Republiki Litewskiej w Warszawie
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa
Tel. (48 22) 635 97 94
Fax. (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl


Attaché Specjalny ds Handlowych
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel: (48 22) 696 01 40,
(48 22) 696 01 42,
Fax: (48 22) 745 05 95
komercija@lietuva.pl


Attaché Specjalny ds Transportu
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel. +48 (22) 745 15 70
Fax: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl


Attaché Kulturalny
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 696 72 80;
(48 22) 745 05 93
Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl


Centrum Informacji Turystycznej Republiki Litewskiej
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa
Tel.:(48 22) 696 98 15
Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

© www.lietuva.pl