Strona startowa Mapa serwisu E-mail

Ina Marčiulionytė została przedstawiona jako wspólna kandydatka krajów bałtyckich na stanowisko Dyrektora Generalnego UNESCO


2008.11.26

W dniu 17 listopada br. w siedzibie UNESCO w Paryżu stała przedstawicielka Litwy przy Organizacji NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) ambasador Ina Marčiulionytė została oficjalnie przedstawiona jako wspólna kandydatka krajów bałtyckich na stanowisko Dyrektora Generalnego UNESCO na kadencję 2009-2013.

Przewodniczącemu Rady Wykonawczej UNESCO oficjalnie wręczono list ministrów spraw zagranicznych trzech państw bałtyckich ze zgłoszeniem kandydatury przedstawicielki Litwy. Jest to najwyższa funkcja w międzynarodowej organizacji, do której kandyduje Litwa.

Ambasador Ina Marčiulionytė w roku 2004 wybrana została do Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO (World Heritage Committee), w latach 2005-2006 sprawowała w nim przewodnictwo. Obecnie pełni ona również funkcje wiceprzewodniczącej Rady Wykonawczej UNESCO, przewodniczącej Komitetu Siedziby, wiceprzewodniczącej Międzyrządowego Komitetu Konwencji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, jest kierowniczką i członkiem różnych grup roboczych UNESCO.

Od roku 2003, gdy Marčiulionytė została stałą przedstawicielką przy UNESCO, Litwa weszła w skład Rady Wykonawczej oraz w skład 6 komitetów UNESCO.

W roku 2007 ambasador Ina Marčiulionytė została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina.  UNESCO - uniwersalna organizacja ds. oświaty, nauki i kultury - założona została tuż po drugiej wojnie światowej w listopadzie 1945 r. Swą działalnością ta organizacja dąży do umacniania pokoju i bezpieczeństwa na świecie, do rozwoju współpracy narodów w sferze oświaty, nauki, kultury i komunikacji.

Wybory Dyrektora Generalnego UNESCO odbędą się jesienią 2009 r.


KontaktyAmbasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 625 33 68
Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl


Konsulat Generalny Republiki Litewskiej w Warszawie
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa
Tel. (48 22) 635 97 94
Fax. (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl


Attaché Specjalny ds Handlowych
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel: (48 22) 696 01 40,
(48 22) 696 01 42,
Fax: (48 22) 745 05 95
komercija@lietuva.pl


Attaché Specjalny ds Transportu
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel. +48 (22) 745 15 70
Fax: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl


Attaché Kulturalny
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 696 72 80;
(48 22) 745 05 93
Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl


Centrum Informacji Turystycznej Republiki Litewskiej
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa
Tel.:(48 22) 696 98 15
Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

© www.lietuva.pl