Strona startowa Mapa serwisu E-mail

W Warszawie zabrzmiał historyczny dwugłos


2008.12.01

26 listopada w Litewskim Centrum przy Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie odbyła się prezentacja najnowszej książki poświęconej historii Litwy w języku polskim, która powstała w wyniku współpracy litewskich i polskich historyków. Tę wyjątkową książkę ,,Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski” napisali znani historycy: prof. habil. dr Andrzej Rachuba, prof. habil. dr Jūratė Kiaupienė, prof. dr Zigmantas Kiaupa.

W książce przeznaczonej dla szerokiego kręgu polskich czytelników, po raz pierwszy został przedstawiony rozwój społeczenstwa i państwa od czasów sprzed Unii w Krewie do czasów współczesnych, kiedy Litwę i Polskę łączy partnerstwo strategiczne.

Witając zebranych gości, Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Egidijus Meilūnas wyraził radość, iż organizowany przez ambasadę cykl ,,Spotkań z historią” cieszy się dużym zainteresowaniem, a w trakcie tychże spotkań odbywają się nie tylko prezentacje książek i ciekawe dyskusje, ale pojawiają się nowe inicjatywy. ,,Ta książka, to piękny podarunek z okazji Tysiąclecia Litwy, dla ludzi interesujących się Litwą.” powiedział ambasador.

Przewodnicząca Komisji Lituanistycznej w Instytucie Historycznym Polskiej Akademii Nauk prof. Urszula Augustyniak wskazała autorom wiele pozytywnych akcentów tej książki: nowatorskie spojrzenie, dwie równoprawne pozycje ze względu na różnorodność zagadnień. Autorzy dodali, iż jest to pierwsza próba przygotowania wspólnej książki zarówno dla nich osobiście, jak i w polskojęzycznej historiografii w ogóle. Jednak rezultat, wnioskując z wypowiedzi uczestników dyskusji, jest jak najbardziej pozytywny.

W dyskusji wziął udział znany polski historyk prof. Henryk Samsonowicz, który powiedział, że książka ta doskonale przedstawia wielowiekową historię Litwy i ukazuje w jaki sposób w XV wieku, proporcjonalnie mały naród stworzył największe w tym czasie państwo.

Książka została wydana przez znane Wydawnictwo DiG, specjalizujące się w wydawaniu książek historycznych, biograficznych oraz dzieł archiwalnych.

 

 


KontaktyAmbasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 625 33 68
Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl


Konsulat Generalny Republiki Litewskiej w Warszawie
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa
Tel. (48 22) 635 97 94
Fax. (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl


Attaché Specjalny ds Handlowych
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel: (48 22) 696 01 40,
(48 22) 696 01 42,
Fax: (48 22) 745 05 95
komercija@lietuva.pl


Attaché Specjalny ds Transportu
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel. +48 (22) 745 15 70
Fax: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl


Attaché Kulturalny
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 696 72 80;
(48 22) 745 05 93
Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl


Centrum Informacji Turystycznej Republiki Litewskiej
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa
Tel.:(48 22) 696 98 15
Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

© www.lietuva.pl