Strona startowa Mapa serwisu E-mail

Przemówienia, artykuły i oświadczenia


 

Prof. Piotr Łossowski „Litwa torowała nam drogę“ 

Krzysztof  Buchowski "Mit Litwy w polskiej kulturze"

WYSTĄPIENIE Przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Česlovasa JURŠĖNASA podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja 1791 r. Warszawa 3 maja 2008 r., godz. 12.00.

Przemówienie Prezydenta Republiki Litewskiej Pana Valdasa Adamkusa podczas obchodów Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie Plac Piłsudskiego, dn. 11 listopada 2007 r.

KOMUNIKAT PRASOWY AMBASADY REPUBLIKI LITEWSKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (2007-10-31)

Przemówienie Prezydenta Republiki  Litewskiej  Valdasa Adamkusa podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2007-10-01)

Wywiad Prezydentów Litwy i Polski dla TVP 1 , 28 sierpnia 2007 r.

PRZEMÓWIENIE, wygłoszone przez Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej Pana Petrasa VAITIEKŪNASA podczas XVI sesji Zgromadzenia Poselskiego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej (2007-06-30)

Przemówienie wygłoszone przez Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa podczas nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kowna Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrowi Kwaśniewskiemu Kowno, dn. 10 Marca 2005 r.

 WSPÓLNY KOMUNIKAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I PREZYDENTA REPUBLIKI LITEWSKIEJ, WILNO, 9 marca 2005 r.

Przemówienie Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa na sesji inauguracyjnej Forum Gospodarczego w Krynicy 9 września 2004 r.

PRZEMÓWIENIE Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa podczas spotkania z kombatantami Armii Krajowej i Lietuvos vietinė rinktinė oraz podpisania Deklaracji Pojednania między byłymi żołnierzami Lietuvos vietinė rinktinė i kombatantami AK w dn. 2 września 2004 r. Wilno 

Powitanie uczestników międzynarodowego okrągłego stołu „Strategiczne partnerstwo Litwy i Polski: nowe tendencje i nowe zadania“ przez ministra spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Antanasa Valionisa, Wilno, Forum Palace, dnia 6 maja 2004 roku

Przemówienie Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa podczas uroczystej akademii poświęconej zaproszeniu Litwy do członkostwa  w Sojuszu Północnoatlantyckim Opera Wileńska, dn. 23 listopada 2002 r.

Przemówienie Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa podczas Konferencji Międzynarodowej w sprawie Zwalczania Terroryzmu Warszawa, dn. 6 listopada 2001 r.

PRZEMÓWIENIE Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa podczas otwarcia I Litewsko-Polskiego Forum Gospodarczego w Teatrze Muzycznym w Kownie dn. 16 października 2001 r.

CZY EUROPA POZOSTANIE PODZIELONA? Przemówienie Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa na XI Forum Gospodarczym w Krynicy dn. 6 września 2001 r.

Przemówienie Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa z okazji dziesiątej rocznicy wznowienia litewsko-polskich stosunków dyplomatycznych Warszawa, dn. 5 września 2001 r.

PRZEMÓWIENIE Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa podczas wręczenia „Oskara Polskiego Biznesu” Warszawa, Zamek Królewski, dn. 25 stycznia 2001 r.

 Przemówienie Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa na Forum Gospodarczym “Polska-Wschód ‘2000” Krynica, 31 sierpnia 2000 r.

 PRZEMÓWIENIE Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa podczas obchodów 590-ej rocznicy Bitwy pod Grunwaldem Grunwald, dn. 15 lipca 2000 r.

ODCZYT Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa wygłoszony na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie dn. 5 kwietnia 2000 r. "Litwa i Polska - razem na drodze do XXI wieku

"Orędzie Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa wygłoszone w Telewizji Polskiej z okazji osiemdziesiątej rocznicy Niepodległości Polski dn. 10 listopada 1998 r.

Przemówienie Prezydenta Republiki Litewskiej Pana Valdasa Adamusa podczas Trójstronnego Polsko-Litewsko-Ukraińskiego Forum Gospodarczego w Rzeszowie dn. 23-24 maja 1998 r.

WYKŁAD Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa ADAMKUSA na Uniwersytecie Warszawskim “Litwa i Polska - przeszłość i przyszłość” dn. 2 kwietnia 1998 r.

OŚWIADCZENIE PREZYDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ NA ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI “KOEGZYSTENCJA NARODÓW ORAZ STOSUNKI DOBROSĄSIEDZKIE - GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA I STABILNOŚCI W EUROPIE” Wilno, 6 września 1997

WSPÓLNA DEKLARACJA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I PREZYDENTA REPUBLIKI LITEWSKIEJ Warszawa, 19 czerwca 1997 r.

WYKŁAD Prezydenta Republiki Litewskiej Algirdasa Brazauskasa w Ośrodku Studiów Wschodnich Warszawa, dn. 18 lutego 1995 r.

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA REPUBLIKI LITEWSKIEJ PANA ALGIRDASA BRAZAUSKASA W SEJMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WARSZAWA, 17 LUTEGO 1995 R.


KontaktyAmbasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 625 33 68
Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl


Konsulat Generalny Republiki Litewskiej w Warszawie
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa
Tel. (48 22) 635 97 94
Fax. (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl


Attaché Specjalny ds Handlowych
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel: (48 22) 696 01 40,
(48 22) 696 01 42,
Fax: (48 22) 745 05 95
komercija@lietuva.pl


Attaché Specjalny ds Transportu
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel. +48 (22) 745 15 70
Fax: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl


Attaché Kulturalny
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 696 72 80;
(48 22) 745 05 93
Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl


Centrum Informacji Turystycznej Republiki Litewskiej
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa
Tel.:(48 22) 696 98 15
Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

© www.lietuva.pl